Vår vision är att jorden ska bli en fredlig, mångkulturell civilisation och vi har en starkt tro på att barn som har fått utbildning och är informerade är nyckeln till detta. Vi önskar bidra till en bättre värld genom att ge barn förmågan till kreativt och vetenskapligt tänkande, liksom socialt samspel. Denna vision är helt klart ambitiös, men vi har anledning att tro att vi verkligen kan göra skillnad.

De barn som gick på våra vetenskapskurser under 2002–2006 är nu unga vuxna som håller på att göra sina vägval i livet. Vi frågade om vi påverkat dem, och otroliga 20 % sa att det hade vi gjort! Dessutom går dubbelt så många av våra kursdeltagare på utbildningar inom STEM (matematiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen) på universitetsnivå än genomsnittet i Norge. Detta gäller oberoende av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

Forskarfabriken gör skillnad!